Jacek Kaczorowski
NOTARIUSZ
Anna Pospieszyńska
NOTARIUSZ
Kancelaria Notarialna
Spółka Cywilna
ul. Młyńska 2/4, 61-729 Poznań
tel. (61) 851 97 45, (61) 855 34 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 7831729428
REGON: 362163500
Nr rachunku bankowego kancelarii:
PL 74 1090 2590 0000 0001 2357 8217

Akceptujemy karty płatnicze
Kancelaria czynna w godzinach:
pon. - pt. w godzinach 9.00 – 17.00

RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują w Polsce nowe przepisy o ochronie danych osobowych - RODO. W związku z tym Notariusz Jacek Kaczorowski Anna Pospieszyńska Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), uprzejmie informuje:

  • Notariusz Jacek Kaczorowski Anna Pospieszyńska Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna; 61-729 Poznań, ul. Młyńska 2/4 otrzymał od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych z Państwa udziałem. Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).
  • Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).
  • Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.
  • Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych. Państwa dane osobowe otrzymywać będzie również Biuro Podatkowe Andrzej Kończal; 61-897 Poznań, ul. Składowa nr 4, z którym Notariusz zawarł umową o świadczenie usług księgowych.
  • Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.
  • Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.
  • Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.
  • Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kancelaria@notariuszpoznan.com.pl
  • Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.