Czynności notarialne

Do zakresu czynności notarialnych dokonywanych w Kancelarii należą:

sporządzanie aktów notarialnych, w tym między innymi:

 • umów sprzedaży
 • umów przedwstępnych
 • umów deweloperskich
 • umów darowizn
 • umów zniesienia współwłasności
 • umów o dział spadku
 • umów spółek
 • umów przeniesienia własności nieruchomości
 • umów zamiany
 • aktów ustanowienia służebności gruntowych i osobistych
 • testamentów
 • umów majątkowych małżeńskich
 • umów o podział majątku wspólnego
 • aktów poświadczenia dziedziczenia

sporządzanie innych czynności notarialnych, w szczególności:

 • poświadczeń
 • protokołów (w tym m.in. protokoły Zgromadzeń Spółek, Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych)
 • przyjmowanie do depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
 • wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów
 • projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów